Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на Република Хърватия към Конвенцията от 18 декември 1997 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (COM(2015)0556 — C8-0376/2015 — 2015/0261(NLE))