Verordening (EEG) nr. 334/79 van de Commissie van 21 februari 1979 houdende wijziging van de restituties bij uitvoer in onveranderde vorm voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector