Verordening (EEG) nr. 714/76 van de Commissie van 29 maart 1976 houdende vaststelling van de restituties die met ingang van 1 april 1976 worden toegepast voor suiker en melasse, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen