Verordening (EEG) nr. 1210/79 van de Raad van 19 juni 1979 tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 1267/69 houdende vaststelling van de speciale voorschriften die van toepassing zijn bij de invoer in de Gemeenschap uit Griekenland van onder Verordening (EEG) nr. 1059/69 vallende goederen