Verordening (EEG) nr. 1299/78 van de Raad van 6 juni 1978 tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor wijn voor het tijdvak van 16 december 1978 tot en met 15 december 1979