Verordening (EEG) nr. 406/73 van de Commissie van 15 februari 1973 tot vaststelling van de heffingen die van toepassing zijn op rijst en op breukrijst