Verordening (EEG) nr. 335/73 van de Commissie van 31 januari 1973 houdende vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die moeten worden toegepast op de bij Verordening (EEG) nr. 184/73 van de Raad voor peren vastgestelde aankoopprijs