Verordening (EEG) nr. 2893/79 van de Commissie van 20 december 1979 tot vaststelling van het bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiebedrag