TWEEDE ACS-EEG-OVEREENKOMST ONDERTEKEND OP 31 OKTOBER 1979 TE LOME - GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE REGELING INZAKE DE TOELATING VAN DE IN ARTIKEL 2, LID 2, VAN DE OVEREENKOMST BEDOELDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE ACS-STATEN TOT DE MARKTEN VAN DE FRANSE OVERZEESE DEPARTEMENTEN ( BIJLAGE II )