Verordening (EEG) nr. 971/77 van de Commissie van 5 mei 1977 houdende wijziging van het basisbedrag van de heffing bij invoer voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector