Verordening (EEG) nr. 2364/75 van de Commissie van 15 september 1975 betreffende de berekening van steun in de vorm van een lening tegen gereduceerde rente of van een rentesubsidie, welke niet in punten is uitgedrukt