Verordening (EEG) nr. 275/74 van de Commissie van 31 januari 1974 houdende uitvoeringsbepalingen voor toekenning van steun voor de particuliere opslag in de sector rundvlees via openbare inschrijvingen