Aanvullend bericht van inschrijving met betrekking tot de levering van mageremelkpoeder in het kader van de voedselhulp krachtens Verordening (EEG) 1 nr. 1608/78