Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/129 van de Commissie van 26 november 2019 tot wijziging van de kwetsbaarheidsdrempel als bepaald in bijlage VII, punt 1, onder b), bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties