Verordening (EEG) nr. 2668/71 van de Commissie van 15 december 1971 houdende vaststelling van extra bedragen voor eiprodukten