Beschikking van de Commissie van 20 oktober 1976 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer voor de tweeënvijftigste deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 2101/75