Verordening (EEG) nr. 2354/78 van de Commissie van 9 oktober 1978 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor witte suiker en ruwe suiker