Verordening (EEG) nr. 778/76 van de Commissie van 5 april 1976 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 685/69 betreffende de uitvoeringsbepalingen van de interventie op de markt voor boter en room