Verordening (EEG) nr. 1269/71 van de Commissie van 17 juni 1971 tot vaststelling van de bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiefactor