Verordening (EEG) nr. 2179/76 van de Commissie van 3 september 1976 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor witte suiker en ruwe suiker