Verordening (EEG) nr. 2393/77 van de Commissie van 31 oktober 1977 tot vaststelling van de premies waarmede de heffingen bij invoer voor rijst en breukrijst worden verhoogd