Verordening (EEG) nr. 927/73 van de Commissie van 5 april 1973 tot vaststelling van de bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiefactor