Verordening (EEG) nr. 2355/75 van de Commissie van 15 september 1975 houdende vaststelling van de speciale heffingen die van toepassing zijn op boter en kaas uit Nieuw-Zeeland ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk krachtens Protocol nr. 18