Verordening (EEG) nr. 369/76 van de Raad van 16 februari 1976 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2777/75 voor wat betreft de referentieperiode voor de berekening van de heffing en de sluisprijs in de sector slachtpluimvee