Neuvoston asetus (ETY) N:o 369/76, annettu 16 päivänä helmikuuta 1976, asetuksen (ETY) N:o 2777/75 muuttamisesta maksun ja sulkuhinnan laskemisessa viiteajanjakson osalta siipikarjanliha-alalla