Rådets Forordning (EØF) nr. 369/76 af 16. februar 1976 om ændring af forordning (EØF) nr. 2777/75 for så vidt angår referenceperioden for beregning af importafgiften og sluseprisen for fjerkrækød