Verordening (EEG) nr. 2724/71 van de Raad van 20 december 1971 tot verlenging voor het jaar 1970 van de termijn waarbinnen de Commissie over de aanvragen om bijstand van het EOGFL, afdeling Oriëntatie moet beschikken