Verordening (EEG) nr. 1045/74 van de Commissie van 30 april 1974 tot vaststelling van de bedragen die als compenserende bedragen moeten worden toegepast voor de produkten van de sectoren granen en rijst