79/239/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 februari 1979 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd weefsels van synthetische stapelvezels, andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsels (bad- en frotteerstof hieronder begrepen) en chenilleweefsels, van post 56.07 A van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36) (categorie 3), van oorsprong uit Taiwan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)