Verordening (EEG) nr. 2453/78 van de Raad van 19 september 1978 betreffende de sluiting van de Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Portugal met het oog op de wijziging van bepaalde tariefspecificaties