Schriftelijke vraag E-8665/10 Oreste Rossi (EFD) aan de Commissie. Duurzame energiecentrales