Verordening (EEG) nr. 92/78 van de Commissie van 18 januari 1978 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee