Bericht van inschrijving van de Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette (EVSt-F), Frankfurt am Main, het Fonds d'Orientation et de Régularisation des Marchés agricoles (FORMA), Paris, voor de levering van butteroil als voedselhulp in toepassing van Verordening (EEG) nr 573/74