Verordening (EEG) nr. 947/72 van de Commissie van 8 mei 1972 houdende vaststelling van de premies die aan de heffingen toegevoegd worden voor granen en mout