Beschikking van de Commissie van 2 augustus 1977 met betrekking tot de vaststelling van de maximumbedragen voor de leveringskosten van magere-melkpoeder als voedselhulp in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 1547/77 bedoelde procedure bij openbare inschrijving