Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou o společném leteckém prostoru jménem Unie (14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))