Verordening (EEG) nr. 1624/74 van de Commissie van 27 juni 1974 tot vaststelling van de heffingen die van toepassing zijn op rijst en op breukrijst