Uitvoeringsverordening (EU) 2017/647 van de Commissie van 5 april 2017 tot vaststelling van uitzonderlijke maatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt in Polen voor bepaalde zeugen en andere varkens die zijn geslacht in de periode van 1 augustus tot en met 30 november 2016$