Verordening (EEG) nr. 1901/73 van de Commissie van 13 juli 1973 houdende vaststelling van het basisbedrag van de heffing bij invoer voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector