Verordening (EEG) nr. 3133/74 van de Commissie van 12 december 1974 houdende vaststelling van de uitvoerheffingen in de sector rijst