Verordening (EEG) nr. 1042/75 van de Commissie van 22 april 1975 betreffende de minimumprijs franco-fabriek per 100 kg aardappelen en houdende wijziging van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1980/74