Verordening (EEG) nr. 1289/71 van de Raad van 7 juni 1971 betreffende de toepassing van Besluit nr. 1/71 van de Associatieraad, ingesteld door de Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Oeganda en de Republiek Kenya