Zaak 184/73 : Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij bevel van 2 november 1973 van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht in het geding het Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging tegen H.W. Kaufmann