WIJZIGING VAN HET VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN PROTOCOL NR 1 VAN DE MET ALGERIJE, MAROKKO EN TUNESIE GESLOTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN