Verordening (EEG) nr. 136/72 van de Commissie van 20 januari 1972 houdende intrekking van extra bedragen voor bepaalde produkten in de sector varkensvlees