Verordening (EEG) nr. 98/71 van de Commissie van 18 januari 1971 houdende vaststelling van het basisbedrag van de heffing bij invoer voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector