Verordening (EEG) nr. 2685/76 van de Commissie van 4 november 1976 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor witte suiker en ruwe suiker