RESOLUTIE TOT BESLUIT VAN DE RAADPLEGING VAN HET EUROPESE PARLEMENT OVER HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AAN DE RAAD VOOR EEN VERORDENING TOT WIJZIGING VAN VERORDENING (EEG) NR. 2950/83 HOUDENDE TOEPASSING VAN BESLUIT 83/516/EEG BETREFFENDE DE TAKEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS