Mål T-328/16: Tribunalens dom av den 4 oktober 2018 – Paice mot EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket DEEP PURPLE — Det oregistrerade äldre varumärket DEEP PURPLE — Relativt registreringshinder — Artikel 8.4 i förordning (EU) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning (EU) 2017/1001) — Rättsliga åtgärder inom common law-systemet på grund av renommésnyltning (action for passing off) — Risk för vilseledande framställning föreligger inte)