Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–EU č. 2/2019 ze dne 17. prosince 2019, kterým se řediteli Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA) uděluje absolutorium za plnění rozpočtu střediska za rozpočtový rok 2018 [2020/1]